Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva
Kód akreditace: 2016/0834-SP
Variabilní symbol: 217110277
Termín: 02.11.2017
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Pavel Zelenka - Předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je předat, eventuálně upevnit a prohloubit znalosti cílové skupiny posluchačů o problematice lidských práv obecně, se zvláštním zaměřením na práva dětí s ohledem na rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního, o základních mezinárodních a tuzemských dokumentech a právních normách, o jejich dopadu na dodržování a respektování základních práv a svobod dětí a mládeže v každodenní praxi a ochranu těchto práv a svobod právními i mimoprávními prostředky.

Účastníkům budou poskytnuty i návodné odkazy na vhodnou literaturu, dokumenty a právní předpisy, využitelné pro jejich profesní praxi a o problematice prevence kriminality dětí a mládeže.

Účastníci se dozvědí o aktualizacích právních předpisů a možném řešení jejich konkrétních problémů.

Součástí semináře bude i výklad a analýza těchto podkladů, diskuse o nich i o problémech z praxe a řešení konkrétních kauz i případné řešení modelových situací.

 

 • Lidská práva a základní svobody – pojem, historický vývoj, právní úprava
 • Pojmy: dítě, mládež, mladistvý – práva, zákonné zakotvení, vývoj
 • Úmluva o právech dítěte, Evropská úmluva o výkonu práv dětí
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 • Obecně k trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost mládeže –  trestní zákoník č. 40/2009 Sb., trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. u všech v aktuálním stavu v roce2017
 • Problematika prevence kriminality se zvláštním zaměřením na prevenci kriminality dětí a mládeže
 • Stručný výklad nejdůležitějších trestných činů proti rodině a dětem
 • Aktuální poznatky o fungování, případně nedostatečném fungování zákona o soudnictví ve věcech mládeže v praxi
 • Vzdělávání a informační zdroje v kontextu práv dětí a mládeže
 • Některé související právní normy – nový občanský zákoník, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o probační a mediační službě

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.