Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Kód akreditace: 2016/0049-SP
Variabilní symbol: 217110702
Termín: 07.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je vysvětlit některé úřední postupy na úseku sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na správní řízení na úseku (např. rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče apod.). Součástí výkladu budou ilustrativní příklady postupů.

 

Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

OBSAH:

  Vybrané aspekty použití správního řádu při výkonu SPOD

  Správní řízení při výkonu SPOD

—       rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

—       rozhodování o výchovných opatřeních

—       řízení o zprostředkování osvojení a pěstounské péče

—       rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

—       výkon rozhodnutí OSPOD

     —  jiná činnost OSPOD dle správního řádu

—  Dohody o výkonu pěstounské péče

—  Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

—  Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Na vyžádání možnost vystavit osvědčení s akreditací i u MVČR
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.