Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení - PŘELOŽENO Z 8. 2. 2018
Kód akreditace: AK/PV-379/2015
Variabilní symbol: 218021326
Termín: 13.02.2018
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000,-
Lektor:
Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Dílčí cíle:

Dopady novely RUD od 1. 1. 2018 na obce

Dopady nového zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce

Úpravy rozpočtu dle novelizovaných rozpočtových pravidel

Makroekonomický vývoj

 

Úvod

 • Vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy
 • Rizika a příležitosti – kurz koruny, inflace, otázka přijetí eura, vývoj ve světě

 

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv

 • Aktuální vývoj ekonomiky
 • Plnění daňových příjmů
 • Změny zákonu s dopadem do financí obcí
 • Finanční zodpovědnost starosty a zastupitelů a role ekonomů samospráv

 

Sestavení rozpočtu, výhledu, rozpočtové provizorium a hospodaření samosprávy

 • RUD – dopady novely RUD od 1. 1. 2018
 • Sestavení rozpočtu dle novely rozpočtových pravidel – úprava struktury a doporučení
 • Závazné ukazatele rozpočtu a minimalizace rozpočtových opatření
 • Rozpočtová odpovědnost v praxi – zveřejňování a ukazatele
 • Rozpočtová skladba
 • Rozpočtová opatření
 • Poskytování dotací a finančních výpomocí
 • Střednědobý výhled rozpočtu

 

Finanční možnosti samospráv období 2018 až 2022

 • Zjištění finančních možností obce
 • Zvýšení finančních možností obce k realizaci investic
 • Zásady investičních rámců
 • Doporučení

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.