Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC) - PŘELOŽENO Z 14. 9. 2017
Kód akreditace: AK/PV-173/2015
Variabilní symbol: 217111613
Termín: 16.11.2017
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Úprava pracovněprávních vztahů ve veřejné správě.

Určeno zvláště vedoucím zaměstnancům a personalistům v úřadech ÚSC ad.

 

Zákon o obcích

-          orgány obce a jejich kompetence

-          postupy orgánů obcí v organizační a personální oblasti

-          jmenování a odvolání

Zákon o úřednících

-          výběrové řízení

-          přijímání do pracovního poměru

-          ukončování pracovního poměru

-          odstupné

-          vzdělávání

Zákoník práce

-          dohody mimo pracovní poměr

-          pracovní smlouva

-          platový výměr

-          popis pracovního místa

-          pracovní doba

-          dovolená

Nařízení vlády 564/2006

-          odměňování ve veřejné správě (ÚSC)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.