Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní minimum v praxi úředníka obce
Kód akreditace: AK/PV-471/2015
Variabilní symbol: 218031512
Termín: 15.03.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Určeno pro:  ne jen pro nové úředníky obce

Pracujeme ve veřejné správě, a proto bychom se měli orientovat v základních právních předpisech vztahujících se k naší práci

 • Základní právní předpisy vztahujících se k výkonu práce úředníka
 • Zákon o obcích
 • Zákon o úřednících
 • Zákoník práce a právní předpisy související
 • Další právní předpisy

Pracujeme ve veřejné správě, a proto bychom se měli orientovat v základních právních předpisech vztahujících se k naší práci

 • Vnitřní členění úřadu a kompetence v rámci úřadu
 • Rozbor vnitřních předpisů:
 1. Organizační řád
 2. Pracovní řád
 3. Etický kodex
 4. Další vnitřní předpisy úřadu

Na co se zaměřit v praxi úředníka

 • Předávací protokoly
 • Pracovní smlouva
 • Platový výměr
 • Další

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.