Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 218042405
Termín: 24.04.2018
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Správní činnosti při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů po významných novelách v praxi úřadů. Informace k novele zákonů o OP a CD zavádějící plošné vydávání OP s kontaktním čipem a vydávání OP a pasů ve zkrácených lhůtách. Vybrané praktické postupy a aktuální  problémy v agendě OP a CD v praxi.

 

Program semináře :

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zejména zaměstnanců agend OP a CD na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů po významných novelách zákona o OP a CD, které mimo jiné zavádí vydávání OP s kontaktním čipem a vydávání dokladů totožnosti v nových zkrácených lhůtách. Pozornost bude také věnována vybraným praktickým činnostem a aktuálním problémům při jejich vydávání z praxe. Rozebrány budou také nové postupy řešení přestupků na úseku OP a CD. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

Legislativa

  • přehled platné legislativy související s agendou občanských průkazů a cestovních dokladů
  • přehled změn legislativy související EO v roce 2016 a 2017 mající vazbu na vydávání OP a CD

Agenda občanských průkazů

  • novely zákona o OP v roce 2016 a v roce 2017 v souvislosti se zahájením plošného vydávání OP s kontaktním čipem a v nových zkrácených lhůtách (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) a jejich realizace v praxi
  • dotazy na úseku občanských průkazů, které souvisí s:
    • platností a údaji, které se do nich zapisují
    • podmínkami, příslušností a postupem vydávání občanských průkazů včetně OP bez strojově čitelných údajů
    • převzetím občanského průkazu
    • vydáváním potvrzení o OP a jeho platnosti
    • rozhodováním o skončení platnosti OP
    • povinnostmi občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
    • evidencí OP, agendovým informačním systémem evidence OP (AISEOP), s manuální evidencí a zapisováním údajů do AISEOP a ROB
    • poskytováním údajů z evidence OP

Cestovní doklady

  • novela zákona o CD v roce 2017, která zavádí vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) a jejich realizace v praxi
  • dotazy na úseku cestovních dokladů, které souvisí s:
    • používáním cestovních dokladů a s jejich platností
    • podmínkami a lhůtami vydání cestovního pasu,
    • příslušností k jeho vydání a s prokazováním údajů v žádosti
    • převzetím cestovního pasu
    • odepřením vydání a odnětím cestovního pasu
    • evidencí cestovních dokladů, s agendovým informačním systémem evidence CD (AISECD), s manuální evidencí, se zapisováním údajů do AISECD a ROB
    • poskytováním údajů z evidence CD oprávněným subjektům
    • povinnostmi občanů a jiných subjektů k cestovním dokladům
    • se správními poplatky při vydávání CD

Změny legislativy v souvislosti s řešením přestupků na úseku OP a CD

  • legislativa související s přestupky na úseku OP a CD
  • metodika a doporučené praktické postupy při řešení

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

  • otázky a odpovědi k problematice OP a CD.
  • individuální dotazy.

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.