Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.
Kód akreditace: AK/PV-523/2015
Variabilní symbol: 217121418
Termín: 14.12.2017
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Vilém Juránek - auditor, certifikovaný bilanční účetní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

I. Úvod - legislativní rámec inventarizace

 

II. Zákonná úprava inventarizace – výklad

Vymezení inventarizace

Cíle inventarizace a její rozsah

Fáze inventarizace a jejich vymezení

Okamžik provedení inventarizace – druhy inventarizací

 

III. Inventarizační vyhláška - speciální úprava inventarizace pro vybrané ÚJ

Základní charakteristiky inventarizační vyhlášky

Pojmy v inventarizaci vyplývající z inventarizační vyhlášky

 - prvotní inventura, rozdílová inventura

 - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis

 - příloha inventurního soupisu, příloha dodatečného inventurního soupisu

 - inventarizační zpráva

 - inventarizační položka

 - část inventarizační položky

 - inventarizační identifikátory a jejich formy

 - inventarizační evidence  (pomocná, inventurní, jiná)

 - zúčtovatelné rozdíly a inventarizační rozdíly

Organizace inventarizace

Proškolení zaměstnanců

Inventarizační komise

Plán inventur

Praktické provádění inventur

Inventarizace vybraného majetku

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.