Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace, aneb jak na to?
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 217103103
Termín: 31.10.2017
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Zahájení, představení, struktura přednášky

Součinnost vedoucího a personalisty při hodnocení zaměstnanců

Základní právní předpisy vztahující se k procesu hodnocení

Vztah hodnocení k ostatním personálním činnostem

Hlavní faktory ovlivňující pracovní výkon zaměstnance

Osobnost hodnoceného

Typy a formy hodnocení

Příprava na hodnocení

Průběh hodnocení a hlavní úskalí

Výsledek hodnocení a práce s ním

Řešení konkrétních problémů z praxe

Dotazy a diskuse

Závěr

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.