Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím - PŘELOŽENO Z 19. 10. 2017
Kód akreditace: AK/PV-309/2015
Variabilní symbol: 217102615
Termín: 26.10.2017
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • zákon o ochraně osobních údajů – prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a národní úrovni, působnost a pojmosloví zákon o ochraně osobních údajů, principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů, základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů, formy zpracování osobních údajů
  • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace
  • vyřizování žádostí o poskytnutí informace - žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti),
  • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.