Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov
Kód akreditace: AK/PV-359/2015
Variabilní symbol: 217113066
Termín: 30.11.2017
Místo: ul. 17. listopadu 8, Jihlava - Přednáškový sál hotelu Villa EDEN  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen pro zaměstnance obcí I. typu vykonávající agendu evidence obyvatel, tedy pro všechny ohlašovny.  Seznámí se s komplexním výkonem agendy ohlašovny, včetně využívání změnových sestav, formulářů v Czech Point, s postavením EO v soustavě Základních registrů a s poskytováním a využíváním údajů z ROB a ISEO pro potřeby obce i obecního úřadu a pro vedení stálého seznamu voličů. Dalším cílem je poskytnout informace o číslování budov, označování ulic a veřejných prostranství v obci. To vše v rámci platné legislativy.

Evidence obyvatel - právní základ

 • Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) – zdroje, editor, uživatel
 • Poskytování údajů z ISEO
 • Číslování budov - typy budov, druhy čísel, způsob přidělení.
  • Žadatelé o čísla, podklady, doklad o přidělení čísla, označování budov tabulkami.
  • Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci.
  • Příslušnost pro zápis do RUIÁN.

Číslování budov a adresní místa ve volebních okrscích

Základní registry – ROB, RUIAN, ROS a RPP

 • Postavení EO v systému Základních registrů
 • Informační systémy obcí a jejich vazba na Základní registry
 • Vazba ROB a RUIAN
 • Poskytování údajů z ROB
 • Podmínky přihlášení trvalého pobytu
  • Povinnosti ohlašovny
  • Doručovací adresa
  • Manuální evidence přihlašovacích lístků
 • Využití formulářů v Czech Point
  • Změnové sestavy – formuláře, druhy výstupů, využití
  • Ukládání oznámení o uložení zásilek a výzev k převzetí doporučených zásilek včetně poučení na ohlašovnách
  • Správní poplatky

Praxe ohlašovny

Volební seznamy a jejich vazba na volební okrsky 

 • tvorba, změna, sloučení volebních okrsků
  • definiční body adresních míst
  • vedení stálých seznamů voličů

    

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.