Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí
Kód akreditace: AK/PV-316/2015
Variabilní symbol: 2171027
Termín: 26.10.2017 - 27.10.2017
Místo: Bouzov 15, Bouzov - Přednáškový sál hotelu Bouzov  
Cena: 4.500,-
Lektor:
Ing. Štěpánka Pokorná - metodik DPH, Magistrát hl. m. Praha

Časový rozvrh:

26. 10. 2017

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence

9:00 - 20:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

20:00 - 22:00 večeře

27. 10. 2017

9:00 - 15:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Seminář je určen pracovníkům měst a obcí, kteří se zabývají problematikou daně z přidané hodnoty.

Vzhledem k tomu, že je seminář dvoudenní, bude dostatek prostoru na řešení dotazů a diskusi.    

 

UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U MĚST A OBCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLÉMY V BĚŽNÉ PRAXI:

 • činnost ekonomická, jiná než ekonomická (veřejnoprávní…)
 • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny…)
 • sociální programy měst a obcí (pečovatelské domy, domovy důchodců, rozvoz obědů, útulky pro zvířata, pohřební služby…)
 • jesle, školky, školy (příspěvkové organizace obce), obchodní společnosti obce - vztah obcí a těchto osob – nájem, vložení do správy, výpůjčka…
 • dodání a nájmy nemovitých věcí
 • datum povinnosti přiznat daň (poskytnutí služeb, převod práva, převod nemovitostí)
 • uplatnění nároku na odpočet daně
  • podmínky
  • nárok na odpočet daně v poměrné a krácené výši - příklady 
  • úprava odpočtu daně - příklady
 • trvalé a dočasné režimy přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění (stavební práce, odpady, mobilní telefony, dodání nemovitých věcí…)
 • kontrolní hlášení
 • uplatnění daně u intrakomunitárních plnění – pořízení zboží a přijetí služeb z EU s místem plnění v tuzemsku (vybraná plnění, která se mohou týkat měst a obcí)
 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy, diskuse

 

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V PRAXI

Účetní doklady:

 • náležitosti účetních dokladů
 • druhy účetních dokladů
 • vyhotovování účetních dokladů
 • opravy v účetních dokladech

Daňové doklady:

 • uchovávání daňových dokladů
 • zajištění věrohodnosti původu, neporušitelnosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
 • formy daňových dokladů (listinné, elektronické)
 • náležitosti daňových dokladů
 • zjednodušený daňový doklad
 • běžný daňový doklad
 • opravný daňový doklad
 • splátkový kalendář
 • platební kalendář
 • vybrané informace GFŘ týkající se daňových dokladů, příp. závěry koordinačního výboru GFŘ a Komory daňových poradců týkající se této věci
 • vybrané rozsudky soudů týkající se daňových dokladů

 

 • Cena je včetně občerstvení a ubytování
 • Účastníci obdrží 2 osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.