Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Aplikace mezinárodního práva, Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih do roku 1950
Kód akreditace: AK/PV-382/2015
Variabilní symbol: 2171110
Termín: 09.11.2017 - 10.11.2017
Místo: Bouzov 15, Bouzov - Přednáškový sál hotelu Bouzov  
Cena: 4.500,-
Lektor:
Marie Nevečeřalová - zkušená lektorka s 33letou praxí na všech stupních státní správy na úseku matrik a státního občanství, autorka metodických materiálů a odborných příruček pro matrikáře
Hana Kokošková - matrikářka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9. 11. 2017

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence

9:00 - 20:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

20:00 - 22:00 večeře

10. 11. 2017

9:00 - 15:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA NA ÚSEKU MATRIK

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení ve vztahu k matrikám) 

 • kdy se zákon použije, kdy ne
 •  postavení cizinců
 •  výhrada veřejného pořádku
 • cizí veřejná listina
 •  narození (určení a popření otcovství, osvojení v zahraničí, mezinárodní ochrana dětí)
 •  vznik a uzavření manželství s cizím prvkem
 •  zánik manželství v cizině (rozvodem – smrtí)
 •  registrované partnerství v cizině
 •  úmrtí v cizině
 •  uznávání cizích rozhodnutí                                                               

Mezinárodní právo ve vztahu ke zvláštní matrice                                                     

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy, komunit. právo - Nařízení Rady (ES)

 •  uznávání cizozemských veřejných listin
 •  uznávání soudních rozhodnutí                                                                                                                                         

Názorné příklady (posouzení cizího prvku, navržení řešení, praktické provedení)

Orientace v tabulkách dvoustranných a vícestranných smluv a úmluv a uznání cizozemských rozhodnutí .

 

PROBLEMATIKA A VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ Z MATRIČNÍCH KNIH VEDENÝCH DO ROKU 1950

 • Vznik matrik a jejich druhy podle původu
 • Archivace matrik a jejich uložení
 • Matriky narození do roku 1950

            -   užívání jména a příjmení dětí sezdaných a nesezdaných rodičů

            -   dání jména

            -   uznání a oduznání otcovství

            -   osvojení a jeho důsledky

 • Matriky manželství do roku 1950

            -   rozvod a rozluka

            -   užívání příjmení žen

 • Válečné matriky německého Standesamtu
 • Matriky psané německým novogotickým písmem tzv. švabachem
 • Vyřizování matričních dokladů z matričních knih v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události
 • Vyřizování žádostí advokátních a genealogických kanceláří

 

 • Diskuze, zodpovězení dotazů                    
 • Účastníci obdrží 2 osvědčení
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.