Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dlouhodobý majetek
Kód akreditace: AK/PV-380/2015
Variabilní symbol: 217103112
Termín: 31.10.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Ing. Vilém Juránek - auditor, certifikovaný bilanční účetní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

I. Vymezení dlouhodobého majetku (dlouhodobý nehmotný, hmotný  a finanční majetek, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, problematika práva stavby a věcných břemen)

II. Oceňování dlouhodobého majetku (druhy cen a jejich použití)

III. Evidence a vykazování dlouhodobého majetku (zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví, v majetkové evidenci, vykazování dlouhodobého majetku v rozvaze)

IV. Inventarizace dlouhodobého majetku (povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a z

V. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku (účetní definice pojmu, varianty zachycení v účetnictví, problematika a úskalí uspořádacích účtů TZ

VI. Odpisy dlouhodobého majetku (vymezení odpisů jako nástroje pro zachycování trvalého snížení hodnoty, odpisový plán, fond reprodukce u PO)

VII. Dočasné x trvalé snížení hodnoty (nástroje pro zachycení trvalého a dočasného snížení hodnoty, praktické využití)

VIII. Přeceňování dlouhodobého majetku určeného k prodeji na reálné hodnoty (povinnost přeceňování na reálnou hodnotu, zachycení v účetnictví, dopady na vnitřní směrnice)

IX. Základy účtování dlouhodobého majetku (pořízení, vyřazení, odpisy, inventarizační rozdíly)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.