Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů
Kód akreditace: AK/PV-351/2015
Variabilní symbol: 217110202
Termín: 02.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Stručné seznámení s platnou legislativou
 • Vysvětlení nových pojmů (konverze, dokument, datová zpráva, oprávněné subjekty,časové razítko, kvalifikovaný certifikát, ověřovací doložka...)
 • Postup při provádění konverze
 • Dokumenty, které nelze konvertovat
 • Datová zpráva - časové razítko, kvalifikovaný certifikát
 • Subjekty provádějící konverzi
 • Kdy se konverze neprovede, zamítnutí dle SPŘ
 • Náležitosti ověřovací doložky, evidence provedených konverzí
 • Vybírání správních poplatků

 

 • Vysvětlení pojmu datová schránka
 • Datová schránka fyzické osoby, datová schránka podnikající fyzické osoby
 • Datová schránka právnické osoby
 • Datová schránka orgánu veřejné moci
 • Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
 • Zpřístupnění, znepřístupnění, zrušení datové schránky
 • Informační systém datových schránek
 • Doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky
 • Datová zpráva
 • Identifikátor datové schránky
  •    Praktické využití portálu www.portal.gov.cz
  •    Praktická ukázka práce s datovou schránkou, její nastavení, funkce

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.