Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017
Kód akreditace: AK/PV-316/2015
Variabilní symbol: 217120502
Termín: 05.12.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 1.900,-
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona
- objednávky, obchodní dopisy, faktury
- obchodní jméno, firma, identifikace
Sankce podle přestupkového zákona
- pokuty a zákaz činnosti
Druhy účetních dokladů
- pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové
- faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, ostatní
- faktury došlé od dodavatelů
- bankovní výpisy
- doklady skladového hospodářství
- ostatní interní účetní doklady, mzdové doklady
- opravné účetní doklady
- nová úprava sankcí – správní delikty
Náležitosti pokladních dokladů podle zákona o EET
- rozsah údajů na účtenkách
- sankce podle přestupkového zákona
- význam účtenek u kupujícího – prokazování platby a obsahu
Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH
- náležitosti, „auditní stopa“
- daňové doklady (běžný, zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
- opravné daňové doklady
- uplatnění nároku na odpočet
- doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
- zahraniční doklady, cizí měna  
- nespolehlivý plátce, nově nespolehlivá osoba, ručení
Oběh účetních dokladů a podpisové vzory
Archivace účetních a daňových dokladů
Elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace
Nejnovější sdělení a informace GFŘ a MFČR

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.