ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Ochrana zemědělského půdního fondu“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Ochrana zemědělského půdního fondu v platné přávní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.“ – z původního termínu 26. 4. 2018 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 19. 6. 2018 tamtéž.