ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Čeština pro život“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Čeština pro život – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady“ – z původního termínu 20. 2. 2018 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 14. 6. 2018 tamtéž.