ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Ochrana zemědělského půdního fondu“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.“ – z původního termínu 31. 10. 2017 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 2. 11. 2017 tamtéž.