ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Čeština pro život“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Čeština pro život – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné a stylistické zásady“ – z původního termínu 10. 10. 2017 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 2. 11. 2017 tamtéž.